GEOGRAFÍA D’ESPANYA

Al llarg d’aquest trimestre en l’àrea de Ciències Socials hem treballat amb contingut exclusivament de geografia. Ens hem centrat en el treball procedimental propi com ara: els climogrames, les piràmides de població, gràfics de barres i de línies. A més, hem abordat les principals característiques climatològiques d’Espanya, els sectors econòmics, la distribució de la població, la densitat de població, i, de manera molt general, també hem tractat la geografia política per tal d’entendre cóm es configura l’estat democràtic.

Climograma de Ciudad Real
Mapa amb els climes d’Espanya
Gràfic de línies representat els sectors econòmics

Concretament ens hem centrat en la geografia d’Espanya, donat que al llarg del curs estudiarem la història contemporània d’Espanya (al llarg dels segles XIX i XX).