CONTEXT HISTÒRIC D’ASSAMBLEA GENERAL

Durant les últimes sessions en Ciències Socials, hem treballat arran el context de l’obra Asamblea General. El llibre ha estat elaborant durant el Règim Franquista. La persona que va liderar el període era Franco, que va arribar al poder mitjançant la conquesta, al fracassar el Colp d’Estat per no tindre els suports suficients dels militars. En aquest context, es va redactar l’obra Asamblea General, concretament l’any 1961, però a Espanya no es va poder publicar fins a 1977, una volta acabat el règim.


El llibre va sofrir la censura del Franquisme com que no donava suport als principis que propagava el règim. Els ideals del moment, van ser el catolicisme, el militarisme, el partit únic, la utilització de la censura i l’hegemonia política i social dels vencedors sobre els vençuts. Aquestes idees no eren promulgades en el llibre d’Assemblea General, sinó tot el contrari, caricaturitzava el període i per aquest motiu va a ser un llibre prohibit a Espanya.

Fragments dels quaderns de Darío P. i Carla M.

Fris cronològic de María C.
Fris cronològic de Almudena B.

Alumnes de sisè de primària.