Embarbussament de Álex

Un cargol ben encargolat,

qui serà qui el desencargolarà?

Jo seré qui el desencargolaré

perquè desencargolar sé.