Preparem el nostre projecte «El arte de jugar»

El 28 de maig és el dia del joc. Com no podem anar al col·legi a celebrar-ho, ho anem a fer des de casa. Per a fer-ho així, pensarem jocs per a fer amb llapis i paper (tenint en compte les circumstàncies),  comentar-los amb el grup de treball que està format per cinc persones i després, enviar-los a Laura.

 

El grup al qual que estic jo, està format per:

  • Olivia
  • Emma
  • Esther
  • Carmen

 

A la primera videoconferència que vam fer per escollir els jocs que li donaríem a Laura, van ser elegits els jocs d’Olivia i d’Esther, que eren:

  • Olivia: Headbunce
  • Esther: Alto al fuego

Al headbunce un company escriu a una fitxa el nom d’un objecte, animal, personatge,  etcètera… la persona, te’l posa al front sense que tu ho lliges, i per torns, cadascun ha de fer preguntes per esbrinar la paraula que posa al seu paper.

En el joc de Alto al fuego s’ha de fer una graella i completar-la. A la graella cal posar, a la part de dalt, una columna que pose lletres, altra que pose països, altra que pose colors, altra que pose menjars, altra que pose animals, i altra que pose noms. Una persona ha de dir una lletra, i tots els jugadors han d’escriure un país, color, menjar, animal i nom que comencen per aquesta lletra. El primer que complete la graella a de dir: alto al fuego, i tots han de deixar d’escriure. Si tots els noms estan ben escrits, es puntuen de la següent  manera:

  • Si algú més a escrit la mateixa paraula, són 5 punts.
  • Si una paraula l’ha escrit sols una persona, són 10 punts.

Carla M. 5è E.P.